RU
LV

ES I` DROŠS AR OCTA!

Ikviens autoīpašnieks ir saskāries ar vajadzību nopirkt vai pārdot transportlīdzekli un iegādāties OCTA polisi. Veicot reģistrācijas vai pārreģistrācijas darbības, būtiski zināt, kādās situācijās nepieciešams iegādāties jaunu OCTA polisi, lai nesaskartos ar nepatīkamām situācijām, vadot spēkratu bez spēkā esošas OCTA.

1.
Vienmēr, kad pārreģistrē spēkratu, iegādājies OCTA!

Ja transportlīdzeklim mainās īpašnieks, OCTA polise automātiski zaudē savu spēku ar brīdi, kad auto pārreģistrēts. Pēc pārreģistrācijas jaunais autoīpašnieks nedrīkst izmantot transportlīdzekli ceļu satiksmē līdz brīdim, kamēr nav iegādājies jaunu OCTA polisi.

!!! Jāņem vērā, ka OCTA polise nezaudē spēku, ja līzinga gadījumā spēkrata turētājs kļūst par tā īpašnieku vai transportlīdzekļa īpašnieks kļūst par tā turētāju.

2.
OCTA jāpērk arī tad, ja firma pārreģistrē spēkratu uz firmas īpašnieku!

Ja transportlīdzeklis reģistrēts uz juridisku personu - firmu (ne līzinga devēju vai kredītkompāniju), un tās īpašnieks nolemj to pārreģistrēt savā personīgajā īpašumā, kā uz fizisku personu, tad esošā OCTA polise zaudē spēku brīdī, kad auto pārreģistrēts.

Šādos gadījumos, lai gan firma pieder konkrētajai personai, notiek transportlīdzekļa īpašnieka maiņa (no juridiskas uz fizisku personu) un firmas iegādātā OCTA polise zaudē spēku. Jaunajam īpašniekam nepieciešams iegādāties jaunu OCTA polisi.

3.
Nepārreģistrēta spēkrata īpašnieks joprojām ir tā līdzšinējais saimnieks!

Ja auto īpašnieks pārdod savu transportlīdzekli, bet nepārreģistrē spēkratu, tad var nākties atbildēt par automašīnas jaunā lietotāja pārkāpumiem, piemēram, izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā pret līdzšinējo īpašnieku var tikt vērsta regresa prasība. Tāpat tiek sabojāta līdzšinējā īpašnieka apdrošināšanas vēsture.

Pārdodot transportlīdzekli citai personai, vienmēr jāveic juridiski pareiza īpašumtiesību maiņa likumā noteiktā kārtībā, un jaunajam īpašniekam jāiegādājas OCTA. Līdz brīdim, kamēr īpašumtiesību maiņa juridiski nav noformēta (visbiežāk - transportlīdzekļa pārreģistrācija), Jūs joprojām esat tā īpašnieks un atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti ar šo spēkratu.  

4.
Noņemts no uzskaites, tas nenozīmē, ka auto ir pārdots!

Transportlīdzekļa īpašnieks nolēmis spēkratu pārdot un noņēmis to no uzskaites. Tomēr tas nenozīmē, ka ir notikusi transportlīdzekļa īpašumtiesību maiņa, tādēļ līdzšinējais īpašnieks ir atbildīgs, lai būtu spēkā esoša OCTA.

Transportlīdzekļa līdzšinējais saimnieks joprojām ir spēkrata likumīgais īpašnieks un tam jāveic OCTA apdrošināšana, ja transportlīdzeklis tiek izmantots ceļu satiksmē.

Spēkā esošu OCTA polisi pārtraukt var tikai tad, ja līdz ar transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites, tiek nodotas tā valsts reģistrācijas numura zīmes.

5.
Pievērsiet uzmanību polises spēkā stāšanās laikam!

Iegādājoties OCTA, transportlīdzekļa īpašnieks uzskata, ka polise ir stājusies spēkā ar brīdi, kad veikts maksājums. Tomēr OCTA spēkā stāšanās laiku nosaka apdrošinātājs, tās var būt 20 minūtes vai 1 – 2 stundas pēc iegādes procesa pabeigšanas.

Ja transportlīdzekļa īpašnieks nepārliecinās par OCTA spēkā stāšanās laiku, un izraisa ceļu satiksmes negadījumu, tad pret viņu var tikt vērsta regresa prasība par nodarītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no šādām situācijām, pēc OCTA iegādes un apmaksas veikšanas, pārliecinieties par polises derīgumu www.ltab.lv mājas lapā.

Rūdīti sporta līdzjutēji apgalvo, ka hokejs bez alus ir daiļslidošana… Savukārt LTAB brīdina – transportlīdzeklis bez OCTA ir gandrīz garantēti papildizdevumi Tavam budžetam! Vai vēlies uzzināt, kādas vēl ir līdzības hokejam un OCTA? Video klipā uzzini cik nepatīkami ir pazaudēt ripu spēles pēdējās sekundēs, kā arī iekulties nepatikšanās vadot transportlīdzekli bez OCTA.