Nepaliec zaudētājs! (2012)

13.02.12

Jau vairākus gadus Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) īsteno skaidrojošas kampaņas, kuras primāri vērstas uz autovadītāju izpratnes veicināšanu par OCTA iegādes nepieciešamību, OCTA sniegtajām priekšrocībām, kā arī iespējamām sekām, kas draud neapdrošinātam auto īpašniekam piedaloties ceļu satiksmē. Tomēr ne mazāk svarīgs aspekts sabiedrībai (un īpaši tiem, kuri iekļuvuši CSNg) ir zaudējumu pieteikšanas kārtība. Savā ikdienas darbā LTAB konstatējis, ka sabiedrībā valda ne mazums neskaidrību un stereotipu par minēto tēmu. Turklāt neskaidrības ir ne vien, piemēram, par zaudējumu pieteikšanas laiku, vietu un kārtību, bet arī par darbībām, kādas veicamas, lai savlaicīgi, pareizi un likumā noteiktā kārtībā tiktu iesniegts pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu.

Tādēļ 2012.gadā LTAB organizē sociālu kampaņu „Nepaliec zaudētājs” sabiedrības izglītošanai par zaudējumu pieteikšanas kārtību, atlīdzību veidiem un atlīdzību saņemšanas kārtību, vienlaikus vēršot uzmanību arī uz OCTA iegādes nepieciešamību.

Attachments

Cookies

This website uses cookies to ensure the operation of the website (including management, availability) and other cookies of your choice. Read more about the Cookie Policy и Data Processing Policy. You can change your preferences at any time by activating the Cookie settings link.