Nepaliec zaudētājs! (2012)

13.02.12

Jau vairākus gadus Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) īsteno skaidrojošas kampaņas, kuras primāri vērstas uz autovadītāju izpratnes veicināšanu par OCTA iegādes nepieciešamību, OCTA sniegtajām priekšrocībām, kā arī iespējamām sekām, kas draud neapdrošinātam auto īpašniekam piedaloties ceļu satiksmē. Tomēr ne mazāk svarīgs aspekts sabiedrībai (un īpaši tiem, kuri iekļuvuši CSNg) ir zaudējumu pieteikšanas kārtība. Savā ikdienas darbā LTAB konstatējis, ka sabiedrībā valda ne mazums neskaidrību un stereotipu par minēto tēmu. Turklāt neskaidrības ir ne vien, piemēram, par zaudējumu pieteikšanas laiku, vietu un kārtību, bet arī par darbībām, kādas veicamas, lai savlaicīgi, pareizi un likumā noteiktā kārtībā tiktu iesniegts pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu.

Tādēļ 2012.gadā LTAB organizē sociālu kampaņu „Nepaliec zaudētājs” sabiedrības izglītošanai par zaudējumu pieteikšanas kārtību, atlīdzību veidiem un atlīdzību saņemšanas kārtību, vienlaikus vēršot uzmanību arī uz OCTA iegādes nepieciešamību.

Attachments

To provide functionality of LTAB webpage, we use cookies. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Learn more about our Terms of Use.

Agree