Pēdējo gadu laikā strauji pieaug sūdzību skaits par nekvalitatīvi veiktajiem transportlīdzekļu remontdarbiem servisos.

10.08.07

Ik mēnesi apdrošinātāji saņem līdz pat 10 rakstiskas un mutiskas sūdzības no satiksmes negadījumos cietušo transportlīdzekļu īpašniekiem par nekvalitatīvi veiktajiem remontdarbiem, lūdzot apdrošinātājus kompensēt radušos zaudējumus par remontdarbu atkārtotu veikšanu. PDF

To provide functionality of LTAB webpage, we use cookies. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Learn more about our Terms of Use.

Agree