LTAB: pēdējo divu gadu laikā sūdzību skaits par atlīdzībām samazinājies divas reizes.

18.04.06

2005.gadā LTAB saņēmis un izskatījis 187 sūdzības, kas saistītas ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijā. Salīdzinot ar 2003.gadu, saņemto sūdzību skaits samazinājies divas reizes. PDF

To provide functionality of LTAB webpage, we use cookies. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Learn more about our Terms of Use.

Agree