Ko būtiski ņemt vērā aizpildot Saskaņoto paziņojumu?

Jāņem vērā, ka Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ir iesaistīti tikai 2 transportlīdzekļi, ja nav cietušas personas, ja nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, ja CSNg iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu, kā arī, ja CSNg iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem. Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem.

! Negadījuma skicē jāuzzīmē transportlīdzekļi CSNg sadursmes brīdī, nevis pēc tā.

CSNg apstākļu noskaidrošanu var noderēt arī CSNg brīdī uzņemtas fotogrāfijas, kuras var pievienot Saskaņotajam paziņojumam. Paziņojums ir jāparaksta CSNg iesaistītajām personām. Ar savu parakstu Jūs vai otra puse nevis atzīstat savu vainu, bet gan tikai apstiprināt to, ka paziņojumā ierakstītie vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.

Saistītie jautājumi

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.