Kādos gadījumos zaudējumi netiek kompensēti?

Apdrošinātājs vai LTAB neatlīdzina:

– zaudējumus, kuri radušies trešajai personai nepārvaramas varas dēļ, ar pašas šīs personas nodomu vai šīs personas rupjas neuzmanības dēļ;

– zaudējumus, kurus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) cietusi persona (piemēram, gājējs vai velosipēdists);

– mantai nodarītos zaudējumus, kas radušies CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašniekam un tiesīgajam lietotājam, kā arī personai nodarītos zaudējumus, kas radušies CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa vadītājam;

– zaudējumus sakarā ar transportlīdzekļa un tajā esošo mantu bojājumiem, bojāeju vai pazušanu, ja minētie zaudējumi personām radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

– zaudējumus, kuri nodarīti, transportlīdzekli izmantojot treniņbraucienā vai sacensību braucienā;

– zaudējumus sakarā ar CSNg zaudējumu nodarījušajam transportlīdzeklim piekabināta vai citādi pievienota transportlīdzekļa vai piekabes bojājumu;

– zaudējumus, kurus tieši vai netieši radījusi vai veicinājusi jonizējošā radiācija, jebkuras kodoldegvielas radītā radioaktīvā saindēšanās, jebkāda sprāgstoša kodolsavienojuma vai tā kodolkomponenta radioaktīvā, toksiskā, eksplozīvā vai citādi bīstamā īpašība;

– CSNg dēļ negūto peļņu;

– zaudējumus, kurus radījis akmens vai cits priekšmets, ko izkustinājis transportlīdzeklis vai tam pievienota ierīce;

– apdrošināšanas sabiedrības izdevumus, kuri radušies sakarā ar veselības apdrošināšanas līgumā paredzētā apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, izņemot gadījumus, kad apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu atlīdzina, izmantojot kompensācijas principu;

– zaudējumus, kuri nodarīti trešās personas mantai, ko CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs pieņēmis kravu komercpārvadāšanai;

– zaudējumus sakarā ar mantas bojājumu vai bojāeju, kas nodarīti CSNg, par kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem bija jāpaziņo Valsts policijai, bet tas nav izdarīts ar pašu CSNg iesaistīto personu ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ;

– zaudējumus, kas radušies lidlauka manevrēšanas teritorijā notikušā CSNg, kurā iesaistīts transportlīdzeklis un gaisa kuģis;

– līzinga ņēmēja mantai un saskaņā ar līzinga līgumu lietotajiem transportlīdzekļiem nodarītos zaudējumus, kas radušies CSNg, kurā iesaistīti transportlīdzekļi, kas līzingā nodoti vienam un tam pašam līzinga ņēmējam, kurš norādīts kā transportlīdzekļu turētājs.

Saistītie jautājumi

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.